Dow Jones Today: wzrost zysków we wszystkich kieru