Aktualizacja rynkowa – 27 kwietnia – Agresywne ruchy banków centralnych wiszą nad rynkami