Aktualizacja rynku – 28 kwietnia – Niski apetyt na ryzyko