Aktualizacja rynkowa – 28 kwietnia – USD dominuje, a rynki walutowe w centrum uwagi