Aktualizacja rynku – 7 kwietnia – USD i rentowności słabsze, CAD jeszcze słabsze