Aktualizacja rynku – 10 grudnia – Dominuje ostrożność