Aktualizacja rynku – 21 grudnia – Wtorek zwrotny i przesilenie zimowe