Aktualizacja rynku – 23 grudnia – Risk On – gdy USD słabnie