Aktualizacja rynku – 28 grudnia – Nastroje związane z ryzykiem trwają