Aktualizacja rynku – 9 grudnia – Nadchodzące dane o inflacji przywracają perspektywę stóp procentowych!