Aktualizacja rynku – 3 stycznia – Przednia stopa na nowy rok