Aktualizacja rynku – 6 stycznia – Jastrzębi Fed – Nadchodzą podwyżki stóp procentowych