Aktualizacja rynku – 26 lipca – chińskie organy regulacyjne mają wpływ na nastroje