Aktualizacja rynku – 6 lipca – Słabszy USD; RBA, OPEC i Kiwi trafiają na pierwsze strony gazet