Aktualizacja rynku – 8 lipca – USD do JPY w ofercie, ponieważ Risk Off podnosi głowę