Aktualizacja rynku – 14 czerwca – USD i akcje utrzymują zyski