Aktualizacja rynku – 2 czerwca – USD poza najniższymi poziomami