Aktualizacja rynku – 29 czerwca – wysokie wyceny, koniec kwartału, uwaga