Aktualizacja rynku – 6 maja – GBP w centrum uwagi przed BoE i wyborami