Aktualizacja rynku – 12 listopada – USD utrzymuje swoją wielomiesięczną ofertę