Aktualizacja rynku – 23 listopada – Oferta USD i rentowności, Akcje i Złoto toną