Aktualizacja rynku – 24 listopada – USD i rentowności wyższe, akcje mieszane, ropa odzyskuje siły