Aktualizacja rynku – 22 października – Konsolidacja USD, Evergrande Reprieve i akcje na nowych maksimach