Aktualizacja rynku – 14 września – Aussie nurkuje!