Aktualizacja rynku – 29 września – Akcje azjatyckie wyznaczyły najgorszy kwartał