Aktualizacja rynku – 30 września – Inflacja pozostaje poważnym problemem!