Aktualizacja rynku – 6 września – USD poza najniższymi punktami NFP