Aktualizacja rynku – 7 września – Gołębi RBA kupi obligacje na dłużej