Aktualizacja rynku – 21 kwietnia – USD otrzymuje odroczenie oferty bezpiecznej przystani