Raport AstraZeneca dotyczący dynamiki szczepionek i przychodów za 121 kwartał