Aktualizacja rynku – 6 kwietnia – rajd na giełdach i ochłodzenie USD