Aktualizacja rynku – Pozycja rynkowa dla kluczowej inflacji w USA