Aktualizacja rynku – Dolar do 4-tygodniowych minimów