Aktualizacja rynku – 17 lutego – Podniesione ryzyko – Rosja zgłasza ostrzał