Aktualizacja rynku – Główne zmiany na rynku, na których nie podejmuje się ryzyka, w związku z nałożeniem sankcji