Aktualizacja rynku – 11 stycznia – Bezkierunkowy dolar przed Powellem