Aktualizacja rynku – 17 stycznia – USD utrzymuje zyski