Aktualizacja rynku – 14 stycznia – Pozycje długie w USD zostały przycięte