Aktualizacja rynku – 20 stycznia – Słabsze akcje, rajdy złota, niskie rentowności