Aktualizacja rynku – 24 czerwca – Tepid Markets przed dniem dużych zbiorów danych