Aktualizacja rynku – 30 czerwca – Złoto w najgorszym miesięcznym spadku