Aktualizacja rynku – 28 marca – Jen, ropa i akcje spadają, ponieważ BOJ pozostaje „bardzo luźny”