Perspektywy na II kwartał 2022 r. — Rynki wschodzące