Aktualizacja rynku – 26 listopada – B.1.1.529 – Wyłączenie ryzyka