Rynek papierów skarbowych w USA – kluczowe dane techniczne ponownie przetestowane