Aktualizacja rynku – 19 października – USD i stopy zwrotu są chłodne, technika odzyskuje siły