Aktualizacja rynku – 7 października – Odbudowa zapasów, wstrzymanie USD, spadki ropy